Armadillidium vulgare

Nederlandse naam: Gewone oprolpissebed

System-Map-icon

Armadillidium vulgare

Beschrijving:

Rolt zich op tot een volkomen rond, gesloten balletje waarin de antennen worden mee ingesloten. Kan daardoor soms verward worden met oprolmiljoenpoten van het geslacht Glomeris. De rand van de frontale driehoek loopt niet door tot de ogen. Poot 7 van het mannetje heeft geen bijzondere kenmerken. In kleur zeer variabel, van egaal donkergrijs tot lichtgeel gevlekt, juvenielen zijn lichter en contrastrijker gekleurd. Er komen ook heel lichte individuen voor waarbij de gele vlekken groot zijn dat ze in elkaar overvloeien. De mannetjes zijn, zoals bij veel Armadillidium-soorten, donkderder en egaal grijzer gekleurd dan de vrouwtjes. 5,8 - 7,2mm (opgerold).
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Armadillidium vulgare is een eurytope pissebed, met een duidelijk voorkeur voor synantrope locaties. Deze soort wordt aangetroffen op zowel droge zonbeschenen muren als aan zeer natte oevers, al zijn de aantallen onder zeer vochtige omstandigheden een stuk lager.
In tuinen, parken, bossen en ruderale terreinen is hij te vinden onder stenen, hout en afval. Soms leven ze in kassen. Hij wordt zelden aan het strand aangetroffen en lijkt te ontbreken in laag- en hoogveengebieden. In bosgebieden is hij vooral langs randen en open plekken te vinden.

Ecologie:
Armadillidium vulgare is goed bestand tegen uitdroging. De relatieve luchtvochtigheid van een besloten dagrustplaats kan, door directe bestraling door de zon, zo hoog oplopen dat de dieren moeten verhuizen. In de zomer is A. vulgare daarom vaak overdag lopend in de volle zon waar te nemen.
Als kalkminnende soort is hij duidelijk algemener op kalkrijke bodems, (van zand tot klei). In grote aantallen kan hij schade aan gewassen aanrichten, met name in de aardbeienteelt.

Verspreiding in België:
Algemeen verspreid over het hele land.
Bron: Waarnemingen.be, Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: zeer algemeen (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeer algemeen, verbreid in het zuidoosten, afwezig in het noorden (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeer algemeen, verbreid (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).

Literatuur:
van Etten & Roos (1984: verspreiding), Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be