Haplophthalmus montivagus

Nederlandse naam: Kalkribbel

System-Map-icon

Beschrijving:

Witte tot iets crêmeachtige landpissebed. Op de bovenkant van het lichaam staan duidelijke in de lengte geplaatste ribbeltjes, met een duidelijk paar knobbels op pleioniet 3. Onderscheid met de Kleiribbel (Haplophthalmus mengii) kan enkel gebeuren op basis van microscopische kenmerken. 3 à 4 mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Een bodembewonende pissebed van vochthoudende grond, voornamelijk op kalkrijke rivier- en zeeklei. De dieren zitten aan slootkanten en greppels, in houtwallen, vochtige loofbossen, ruige wegbermen en aan oevers van plassen. Ze zijn verspreid in de bodem te vinden, vooral in rulle, vochtige grond.

Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Slechts enkele gekende waarnemingen in België, allen in Durbuy en omgeving (provincie Luxemburg). Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van Haplophthalmus montivagus in België.

Bron: Lock 2007

Verspreiding in buurlanden:
Duitsland, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Polen (Schmalfuss 2003).

Literatuur:
Lock (2007), Harding & Sutton (1985: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be