Natuurbericht: "Eén op vier inheemse landpissebedden op de Vlaamse Rode Lijst"

Rode Lijsten zijn een handige tool in het natuurbeleid om de bedreigingsstatus van verschillende soorten binnen een soortgroep objectief te beoordelen. Zo kunnen prioritaire soorten bepaald worden en kan een gepast natuurbeheer gevoerd worden. Bovendien levert dit een juridische basis voor de bescherming van kwetsbare soorten. Bodemdieren zien we zelden of nooit verschijnen op deze lijsten. Daar komt nu verandering in met een eerste Rode Lijst van de Vlaamse landpissebedden.

Lees het volledige artikel op de website van Natuurpunt.

INBO nieuwsbrief: "Bedreigde pissebedden in Vlaanderen?"

Ongewervelden maken het grootste deel uit van onze biodiversiteit. Toch moet je ze met een vergrootglas zoeken in het natuurbeheer en -beleid. Vooral bodemorganismen worden vaak over het hoofd gezien. Ze leveren nochtans een noodzakelijke bijdrage aan een gezonde bodem en dus een gevarieerde biodiversiteit. Zo zijn pissebedden samen met regenwormen en miljoenpoten bijzonder belangrijk voor de afbraak van strooisel. Op die manier recycleren ze heel wat nutriënten uit de bodem.

Lees het volledige artikel op de website van het INBO.

Scivil: Aandacht voor de pissebed!

scivil

De Gewone Oprolpissebed, de Berijpte Pissebed, de Bleke Mospissebed en de zeldzame Strandoproller. Geef toe, ook u wist niet dat er in België zoveel soorten pissebedden bestaan. Voor de werkgroep Spinicornis hebben de landpissebedden in België weinig tot geen geheimen. Spinicornis is opgericht door Gert Arijs, Pepijn Boeraeve, Pallieter De Smedt en Stijn Segers. Ze vonden mekaar in de jeugdbeweging JNM (Jeugdbond voor Natuur en Milieu), toen ze er een pissebeddensoort ontdekten die nog nooit in België gevonden was. Zo’n 100 excursies en een mooi overzichtsboek later, licht Spinicornis toe waarom pissebedden intrigerende modelorganismen zijn én onze volle aandacht verdienen. [..]

Lees verder op https://www.scivil.be/succesverhaal/aandacht-voor-de-pissebed

Het Nieuwsblad: 5 jaar lang zocht hij naar de ultieme pissebed van België: “Eindelijk hadden we onze Heilige Graal”

gert nieuwsblad

Wat als we nu eens op zoek gaan naar alle pissebedden van België? Dat was het idee van vier vrienden toen ze de vereniging Spinicornis (zwartkoppissebed) oprichtten. Vijf jaar later is hun opdracht volbracht. Liefst 36 soorten vonden ze, waarvan vier nog nooit eerder in ons land waargenomen. “Maar voor de Heilige Graal moesten we wachten tot onze allerlaatste excursie.” [..]

Abonnees kunnen het volledige artikel lezen via https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200702_97116093

© 2014-2022 - Spinicornis.be