Metatrichoniscoides leydigii

Nederlandse naam: Blind pissebedje

System-Map-icon

Beschrijving:

Volkomen pigmentloos, porceleinachtig doorschijnend wit met het darmkanaal vaaks als een donker middenstreepje zichtbaar. De pissebed heeft geen ocelli. Op de antennen staan veel kegelvormige groepjes stekels. 1,8 - 3,2mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Deze kleine, witte en blinde landpissebed is een bodembewoner bij uitstek. Hij leeft tot op grote diepte in kleigronden van uiteenlopende samenstelling, in bermen, aan oevers, slootkanten, greppels, rivier- en zeedijken en in grienden. Vaak worden de dieren gevonden op en onder stenen die dieper in de grond begraven zijn of onder basaltblokken van dijken: soms onder de wortelmat op betonnen duikers.
Er zijn enkele vondsten gedaan aan de vloedlijn, waar hij zich ophoudt tussen de wortels van planten die groeien tussen basaltblokken. Opvallend genoeg zijn veel van de vindplekken humusarm. Soms wordt het Blind pissebedje (Metatrichoniscoides leydigii) synantroop gevonden, in plantenkwekerijen, tuinen en begraafplaatsen. De bodem bestaat dan meestal uit kalkrijk zand, soms vermengd met een beetje klei.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Slechts enkele, in literatuur vermelde waarnemingen in België, in de provincie Oost-Vlaanderen.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van het Blind pissebedje (Metatrichoniscoides leydigii) in België.
Bron: Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeer zeldzaam, introductie in tuincentrum (Oliver & Meechan 1993); Duitsland: zeldzaam, in het noorden (Allspach 1989, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be