Trichoniscoides helveticus

Nederlandse naam: Rivierkleipissebedje

System-Map-icon

Beschrijving:

Zelden helemaal wit, meestal met heldere, neon-oranjeroze vlekjes op vooral de achterhelft en het midden. Ocelli roodbruin. Onderscheid met het Zeekleipissebedje (Trichoniscoides sarsi) kan enkel gebeuren op basis van microscopische kenmerken. 3 à 4 mm.

Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Het Rivierkleipissebedje (Trichoniscoides helveticus) is bij uitstek een bodembewoner. In Nederland lijkt hij gebonden aan rivierklei, met een voorkeur voor de binnendijkse, niet-ontkalkte, jonge kleigronden met een rulle structuur en een rijke bodemfauna. Hij komt voor langs sloot- en greppelkanten, aan oevers van plassen, in houtwallen en in vochtige loofbossen. Enkele vondsten stammen uit tuinen.
De pissebedden zitten in de grond (tot zeker 80 cm diep) en kruipen vanuit de bodem onder rottend hout, stenen en slootmaaisel. Soms zit hij in aantal bijeen in holten in de bodem, bijvoorbeeld wormgangen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Slechts enkele gekende waarnemingen in België, in de provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Luxemburg.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding het Rivierkleipissebedje (Trichoniscoides helveticus) in België.
Bron: Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: vrij zeldzaam, beperkt tot delen van het rivierengebied (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeldzaam, in het zuidoosten (Oliver & Meechan 1993); Duitsland: zeer zeldzaam, plaatselijk in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be