Porcellio monticola

Nederlandse naam: Rotspissebed

System-Map-icon

Gert Arijs 20150410 173131 9255

Beschrijving:

Een redelijk platte pissebed met een geel-bruin gemarmerde kleur. Het pereion loopt zonder inkeping over in het pleon. De antenneflagel bestaat uit 2 delen. Vrouwtjes hebben een donkere kop. 10 - 12mm.

Bron: cloporte66.free.fr

Habitat:

Schuilt onder stenen en dood hout. Lijkt een voorkeur te hebben voor steenachtige plaatsen, maar kan ook gevonden worden in bossen of op taluds.

Kan voorkomen in iets drogere gebieden, maar verkiest plaatsen dicht bij een rivier.

Bron: cloporte66.free.fr

Verspreiding in België:

Niet goed gekend. Voorlopig enkel waarnemingen in het zuidwesten van de provincie Namen en in de Gaume. Eerste waarneming op 16-04-2014.

Bron: Waarnemingen.be

Verspreiding in buurlanden:

Nederland: geen waarnemingen; Groot-Brittannië: geen waarnemingen; Frankrijk: zeldzaam, verspreid; Duitsland: zeldzaam, verspreid.

Literatuur:

Aan te vullen.

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be