Trichoniscus pygmaeus

Nederlandse naam: Wit drieoogje

System-Map-icon

Beschrijving:

Het lichaam is wit of crèmewit van kleur. Meestal schijnt de inhoud van het darmkanaal als een zwart middenstreepje door en liggen aan weerszijden daarvan onregelmatige vlekjes. Eén van onze kleinste pissebedden. 2 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Deze minuscule soort komt in ons land in verschillende Habitat:typen voor. De meeste vindplaatsen betreffen kleigebieden, waar vooral slootkanten, ruige bermen en graslanden favoriet zijn. In bossen komt hij slechts zelden voor. Daarnaast is Wit drieoogje (Trichoniscus pygmaeus) gevonden in tuinen, moestuinen en parken op kalkrijk, kleiig zand. De soort leeft in de bodem, onder stenen en dood hout, in de buurt van duikers en bruggen en soms in composthopen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Vrij zeldzaam.
Een beperkt aantal gekende waarnemingen in België, in de provincies Vlaams-Brabant, Limburg, Luik en Luxemburg.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding het Wit drieoogje (Trichoniscus pygmaeus) in België.
Bron: Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: algemeen, verspreid (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: algemeen, verspreid (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, verspreid, voornamelijk in het noorden (Gruner 1966, Jörg Spelda pers. med.).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

 

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be