Trichoniscoides albidus

Nederlandse naam: Wijnrood pissebedje

System-Map-icon

Beschrijving:

Met maximal 5 mm gemiddeld iets groter dan de andere Trichoniscoides-soorten en de enige die wijnrood gepigmenteerd is, soms ook wel rosebruin van kleur. Lijkt daardoor op Paars drieoogje (Trichoniscus pusillus/Trichoniscus provisorius) maar verschilt in het veld door de witte poten en antennen en door de vele kleine knobbeltjes. 3 – 4 mm.
Bron: (Berg en Wijnhoven, 1997)

Habitat:
Deze roodbruin gepigmenteerde Trichoniscoides-soort is gebonden aan vochthoudende plekken, al dan niet rijk aan kalk. Hij wordt gevonden langs sloten en greppels, oevers van plassen, aan randen van vochtige loofbossen, graslanden en rivierdijken.
De dieren zitten bij voorkeur op de grens van strooisellaag en minerale grond. De meeste vindplaatsen zijn zeer humusrijk en vochtig: bladstrooisel, rottende hopen gras, slootschoonsel, dood hout, puin, stenen, venige bodems en dergelijke. Ze trekken zich bij droogte ook dieper in de grond terug.
Op geschikte plekken kunnen aanzienlijke dichtheden worden bereikt. Geregeld wordt het Wijnrood pissebedje (Trichonicoides albidus ) gevonden op min of meer antropogene plaatsen, zoals fruitteeltbedrijven, bij duikers, bruggen en in de buurt van plantenkassen.
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Verspreiding in België:
Oorspronkelijk. Zeer zeldzaam.
Slechts enkele gekende waarnemingen in België, in de provincies Luik en Luxemburg.
Verder onderzoek is noodzakelijk om een beter beeld te krijgen op de verspreiding van het Wijnrood pissebedje (Trichonicoides albidus ) in België.
Bron: Wouters et al. 2000

Verspreiding in buurlanden:
Nederland: algemeen, verspreid in de zeekleigebieden (Berg et al. 2008); Groot-Brittannië: zeldzaam, plaatselijk in het zuidoosten (Harding & Sutton 1985); Duitsland: zeldzaam, plaatselijk (Tischler 1980, Jörg Spelda pers. med. 2005).
Bron: Pissenbeddenproject.nl

Literatuur:
Harding & Sutton (1985: ecologie), Wijnhoven (2000, 2001: ecologie), Berg et al. (2008).

Afdrukken E-mail

© 2014-2020 - Spinicornis.be